nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สสว. ร่วมกับ สทท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกปี 2563

ถูกเปิดอ่าน 209 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด การสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจส่งเสริมศักยภาพธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME โดยในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการสำรวจท่องทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออก รวมถึง Miss Tourism World Thailand 2020 เข้ามาร่วมเป็นทูตช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563

tpw