nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ยกระดับนักขาย สคบ. มอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานอาชีพ

ถูกเปิดอ่าน 231 ครั้ง

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ชั้น 4 พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ และคณะผู้บริหาร สคบ. รวมถึง ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สคบ. ในฐานะองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้รับการทดสอบจำนวน 108 ราย และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบจำนวน 102 ราย ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้มีความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีอาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุม 5 สคบ. ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

tpw