nulled wordpress themes wordpress nulled themes

โปรไบโอนิค (Probionic)’  จาก “ยูนิซิตี้” สร้างสมดุลให้ระบบทางเดินอาหาร

ถูกเปิดอ่าน 141 ครั้ง

“ยูนิซิตี้” ไม่หยุดคิดค้นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี “โปรไบโอนิค (Probionic)” ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลให้แก่ระบบทางเดินอาหารด้วยการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ปลดล็อกปัญหาการบริโภคอาหารในยุคปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์โปรไบโอนิค ประกอบด้วย ฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งใยอาหารที่ละลายได้ในน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย์สุขภาพ รวมไปถึงกลุ่มจุลินทรีย์สุขภาพ เช่น แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส, แล็กโทบาซิลลัส รามโนซัส, บิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว และ บิฟิโดแบคทีเรียม อะมินอลิส สับสปีชีย์ แล็กทิส ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถชี้วัดรหัสดีเอ็นเอของสายพันธุ์และมีงานวิจัยสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องว่ามีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ อีกทั้งยังมีปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่สูงถึง 5 พันล้านตัว ต่อหนึ่งซอง

tpw