nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม จัดโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม” สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ถูกเปิดอ่าน 150 ครั้ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 69 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม และอีกหัวใจสำคัญคือการให้ความรู้ด้านการเงิน ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือ      ทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง   อย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม” ซึ่งเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจาก จ.นครศรีธรรมราช และจ.ชุมพร โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันระหว่างชาวประมงจาก 6 หมู่บ้านในอำเภอทับสะแก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำประมงเชิงอนุรักษ์ และได้เปิดเป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มประมงชุมชนบ้านโคกตาหอม ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์หมึกหอม โดยมีหลักการ ดังนี้

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามแนวทางการทำประมงพื้นบ้าน

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชุมชนประมงแห่งนี้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำชุมชนซึ่งเปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริง

3.เพื่อดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกันจัดทำกิจกรรมซั้งบ้านปลา (ซั้ง) ซึ่งซั้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง โดยจะส่งผลในด้านดีให้กับชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการวางแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม ซึ่งมีหน้าที่หลักคือเก็บไข่หมึกที่ติดอวนลากของชาวประมงนำมาเลี้ยงเพื่อทำการอนุบาลจนเป็นตัวอ่อนที่สามารถเติบโตได้ต่อไป  หลังจากนั้นนำลูกหมึกหอมไปปล่อยกลับคืนสู่ทะเล พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลต่อไป โดยมีนายเกริกเกียรติ ลาภอาภารัตน์ ประธานองค์กรชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งได้ร่วมกันปล่อยลูกหมึกหอม หอยหวาน และปูม้า สู่ท้องทะเลเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ลูกหมึกหอม หอยหวาน และปูม้า ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทย

“บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟู  พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   อีกครั้ง” นายสาระ กล่าว

tpw