nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัยสานสัมพันธ์สื่อมวลชน “อนึ่ง…ห่างกันมานาน โควิดจาง ร่วมสร้างบุญ”

ถูกเปิดอ่าน 137 ครั้ง

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และ นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมวิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชนประจำปี 2563 “อนึ่ง…ห่างกันมานาน โควิดจาง ร่วมสร้างบุญ” พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในการดูแลภิกษุอาพาธ รวมมูลค่า 56,200 บาท ซึ่งมาจากทั้งสื่อมวลชนและจิตอาสาวิริยะประกันภัยร่วมกันบริจาค เพื่อมอบแด่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย โดยมี พระสุโชติ ปชโชโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่ามะขาม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

tpw