nulled wordpress themes wordpress nulled themes

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

ถูกเปิดอ่าน 175 ครั้ง

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ (ที่ 3 จากขวา) ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 23 ทุน จาก นายฮิโระโนะริ คิริว (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซึ่งกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ณ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

tpw