nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ฟอลคอนประกันภัยมอบหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 400 ใบ ให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ใน 18 ชุมชนของพื้นที่เขตตลิ่งชัน  

ถูกเปิดอ่าน 124 ครั้ง

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 400 ใบ ให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ใน 18 ชุมชนของพื้นที่เขตตลิ่งชัน อาทิ ชุมชนวัดช่างเหล็ก ชุมชนวัดมณฑป ชุมชนวัดอินทราวาส นับเป็นการเสริมสร้างวินัยความปลอดภัยและปลูกฝังให้เยาวชนสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

tpw