nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe 2020

ถูกเปิดอ่าน 150 ครั้ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany 2020: The Next Level, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 30 ท่าน ในโอกาสเข้าพบและทำกิจกรรม “Sponsor Visit” เพื่อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe 2020 โดยการสนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสะท้อนนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและความรักทุกรูปแบบในกลุ่ม LGBTQ โดยในงานมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

tpw