nulled wordpress themes wordpress nulled themes

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงาน Insight SDU TCAS 64

ถูกเปิดอ่าน 167 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน Insight SDU TCAS 64 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบตีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 64 โดย คุณจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา โดยคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา และนิทรรศการจากส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไชท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพและกองประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ/โรงเรียน และพิเศษสุดสำหรับน้องๆนักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ที่กำลังเปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่นักศึกษาวง LCC Band พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวที สนุกกับเกมต่างๆ ของรางวัลมากมาย พร้อมความอบอุ่นจากการต้อนรับจากพวกเราชาวสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

tpw