nulled wordpress themes wordpress nulled themes

J&C iMart ร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ❗ ช่วยประชาชน lot 7”

ถูกเปิดอ่าน 178 ครั้ง

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ J&C iMart จัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา❗ ช่วยประชาชน lot 7” โดย ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนของ J&C iMart เข้าร่วมงาน ในวันนี้ 4 พ.ย. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก J&C iMart ที่ จอย แอนด์ คอยน์ พัฒนานั้นมาถึงการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หมายถึงการรวมค้าปลีก ค้าส่ง ขายตรง ออนไลน์ มารวมในที่เดียวกัน เป็นนวัตกรรมรูปแบบ Hybrid Marketing ที่สามารถทำให้คนมีอาชีพในชุมชน ขณะนี้มี 200 ร้านค้าทั่วประเทศไทย

รูปแบบ Platform Marketplace ใหม่นี้สามารถนำสินค้าไปกระจาย ขาย หรือนำไปสู่การบริโภคและรับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถนำสินค้าเข้ามา
ขายในระบบ หรือเอาระบบสิทธิ์แฟรนไชส์ ของ จอย แอนด์ คอยน์ ที่มีมาตรฐานร่วมกับภาครัฐไปขายในพื้นที่ในเมืองหรือนอกเมืองก็ได้

ทั้งหมดนี้คือช่องทางที่ทำให้ผู้คนสามารถแปรเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันจากการเป็นผู้บริโภค เข้ามาสู่ในระบบเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของระบบโดยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด สร้างโอกาส เพิ่มทักษะ มีประสบการณ์ใหม่ เปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน สร้างอาชีพรองรับวัยก่อนเกษียณเข้าถึงเทคโนโลยี ลดต้นทุน สร้างรายด้วย J&C iMart

และในโครงการลดราคาร่วมกับภาครัฐ J&C ได้ลดราคาสินค้ากลุ่ม House Brand 40% และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ วันนี้- 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น

tpw