nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  

ถูกเปิดอ่าน 101 ครั้ง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงาน  “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  ทางบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพงศ์พันธ์  ประภาศิริลักษณ์  รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  เป็นผู้แทนบริษัทฯ  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพร้อมลงพื้นที่กับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่กลุ่มผู้พิการตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการประกันภัย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

tpw