nulled wordpress themes wordpress nulled themes

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 7 ปี 2563

ถูกเปิดอ่าน 132 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ รายงานผลความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ Big Data เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน รายงานผลการโฆษณาคำพิพากษาถึงที่สุด และกรณีมีผู้ได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ ซึ่ง รมต.  ฝาก สคบ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ แก่ผู้บริโภค เพื่อทราบถึงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ

ทั้งนี้ สคบ. กำหนดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สคบ. ได้เชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมควบคุมโรค กรมการท่องเที่ยว และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมหารือ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร ก่อสร้าง และคอนโดมิเนียม) ธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจเนอสซิ่งโฮม อู่ซ่อมรถยนต์) ดังนี้

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านอสังหาริมทรัพย์
1. กรณีก่อสร้างโครงการอาคารชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา บังคับคืนเงินดาวน์พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
2. กรณีอาคารชุดมีเสียงรบกวนจากรถบรรทุกสิบล้อตลอดระยะเวลา บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ บังคับให้บริษัทชดเชยเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย
3. กรณีทำสัญญาซื้อขายห้องชุด พบว่าเอกสารประกอบการซื้อขายระบุว่าโครงการจะมีร้านค้าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย แต่ทางโครงการไม่ดำเนินการจัดทำตามโฆษณา บังคับชดใช้ค่าสินใหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย (การโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
การดำเนินคดีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนรวม)

ด้านสินค้าและบริการ
1. กรณีบริษัทบำรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ละทิ้งงาน บังคับคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
2. กรณีได้รับความเสียหายจากสถาบันการเงิน เกิดการสูญหายจากการโอนเงิน บังคับชดเชยคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
3. กรณีเข้ารับบริการอู่ซ่อมรถยนต์ แต่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
บังคับคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

4. กรณีว่าจ้างทำประตูและรั้วสเตนเลส แต่เมื่อถึงกำหนดทางร้านไม่ดำเนินการให้แต่อย่างใด บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
5. กรณีรถยนต์ชำรุดบกพร่อง สัญญาไม่เป็นธรรม บังคับคืนเงินทั้งหมดตามสัญญาและชดเชยค่าเสียหายจากการซ่อมรถยนต์พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
6. กรณีว่าจ้างพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
7. กรณีว่าจ้างตกแต่งสถานที่และบริการจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่มในงานมงคลสมรสแต่ไม่ดำเนินการตามสัญญา บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
8. กรณีว่าจ้างเนอสซิ่งโฮม ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานไม่มาปฏิบัติงาน บริษัทไม่ส่งพนักงานมาทดแทน บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
9. กรณีว่าจ้างบริษัทกำจัดปลวก แต่ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา บังคับคืนเงิน
พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
๑๐. กรณีสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

tpw