nulled wordpress themes wordpress nulled themes

โคเซ่ (KOSE’) จัดโครงการ “Save The Blue Project ” ต่อเนื่อง 10 ปี

ถูกเปิดอ่าน 140 ครั้ง

โคเซ่ “KOSE’ ” แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ Save the blue Project (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค) สำหรับในปี 2020 นี้ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนี้ ครบรอบ 10 ปีสำหรับโครงการนี้ โดย ยูทากะ นาคาจิมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คะวะฮะระ เคอิจิโร่ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ของทาง บริษัท โคเซ่ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด บ่ออนุบาลเต่า ทำความสะอาดปะการัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ รวมถึงการร่วมปลูกปะการัง และปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเล รวมถึงทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ทีมศูนย์วิจัยฯ ที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ทะเลหายาก และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเป็นปีที่ 10 อีกด้วย

นอกจากนี้ทาง บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลเต่าทะเล , สัตว์ทะเลหายาก และเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนปะการังให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตามระบบนิเวศน์ รวมเป็นมูลค่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับศูนย์วิจัยฯ ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง เพื่อสำหรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรใต้ท้องทะเลในการเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนปะการัง และ เต่าทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ต่อไป

ยูทากะ นาคาจิมะ กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “Save the Blue Project” นี้ทางบริษัทฯ จัดขึ้นมามีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธรรมชาติทางท้องทะเลสมบูรณ์ต่อไป และทางบริษัทฯ จะดำรงส่งเสริมต่อไปเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลเป็นสิ่งหนึ่งของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ในปีนี้ เรายังสร้างมิตรภาพอันนี้ ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ กับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ฯ เพื่อให้พนักงานของเราได้เห็น และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งเราหวังว่า โครงการที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนศูนย์วิจัยฯ ในการวิจัย ดูแล และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกต่อไปนะครับ”

สุเทพ เจือละออง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กล่าวว่า “ ทางศูนย์วิจัยฯ ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการ “Save the Blue Project ” ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้กับทางศูนย์ฯ มายาวนานถึง 10 ปี ทำให้ทางศูนย์ได้พัฒนา และติดตามผลการพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลให้เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อให้ท้องทะเลไทยได้มีธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปอีกนาน”

 

tpw