nulled wordpress themes wordpress nulled themes

น้ำยางข้น…ตัวชูโรงผลิตภัณฑ์ยางพารา ตอบโจทย์ความต้องการถุงมือยางที่มีรองรับต่อเนื่อง

ถูกเปิดอ่าน 146 ครั้ง

ราคาน้ำยางสดของไทยน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นคือ ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ต่อเนื่องถึงในปี 2564 ที่ราว 53-58 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยแรงหนุนสำคัญของความต้องการถุงมือยางที่มีรองรับต่อเนื่องโดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของยางพาราไทย โดยมีน้ำยางข้นเป็นตัวชูโรง สำหรับในระยะถัดไป น้ำยางข้นน่าจะยังมีศักยภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่หันมาใส่ใจสุขอนามัยมากขึ้นในระยะยาว นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านเงินทุนในการลงทุนเครื่องจักร และมีความรู้ในการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น ขณะที่ในฝั่งของโรงงานแปรรูปน้ำยางข้นที่มีศักยภาพก็อาจพิจารณาขยายไลน์การผลิตไปสู่การผลิตถุงมือยางเองด้วย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และภาครัฐควรเร่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถุงมือยาง อันจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ตรงจุดมากขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

tpw