nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เคาะแล้ว ❗คนละครึ่งเฟส 2  เพิ่มวงเงิน 4,500 บาท เฟสแรกรับเพิ่ม 1,500 บาท ใช้ยาวถึงตรุษจีน

ถูกเปิดอ่าน 197 ครั้ง

 

วันนี้ (2 ธ.ค.) นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ศบศ. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยในครั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอ 4 โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการคนละครึ่งเฟส2, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, เราเที่ยวด้วยกัน และช้อปดีมีคืน

สำหรับโครงการคนละครึ่งที่จะให้สิทธิประชนชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จะเพิ่มวงเงินเป็น 4,500 บาท ส่วนประชาชนที่ได้รับสิทธิในเฟสแรกจะได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน 1,500 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้วงเงิน 3,000 บาท ให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงจะได้รับสิทธิคนละครึ่งในเฟส 2
สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2

• มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ www.cgd.go.th

tpw