nulled wordpress themes wordpress nulled themes

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ถูกเปิดอ่าน 96 ครั้ง

มูลนิธิกรุงศรี โดย พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อันสะท้อนถึงพันธกิจหลักของมูลนิธิกรุงศรีในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน

 

tpw