nulled wordpress themes wordpress nulled themes

อลิอันซ์ อยุธยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปี เปิดตลาด “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Market” ตลาดแห่งการแบ่งปัน แบบ New Normal

ถูกเปิดอ่าน 174 ครั้ง


อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งท้ายปี อลิอันซ์ อยุธยา Charity Market ตลาดแห่งการแบ่งปัน สานต่อกิจกรรม Charity Fun Fair ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายขาย ลูกค้า และประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน กิจกรรม Workshop ทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร(food waste) และร่วมทำบุญ เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สินค้าเพื่อสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดใช้พลาสติก รายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ โครงการรักษ์อาหาร

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นให้พนักงานตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนและใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอนาคตของพวกเรา โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะในที่ทำงาน แบ่งประเภทเป็นรีไซเคิล ทั่วไป พลาสติกใช้ครั้งเดียวเพื่อส่งเผาเป็นพลังงานทดแทน และขยะอาหารซึ่งเปลี่ยนเป็นปุ๋ย ให้พนักงานและลูกค้าได้นำกลับไปใช้ ตามหลักดำเนินงาน Goes for Sustainability เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน

กิจกรรม อลิอันซ์ อยุธยา Charity Market เป็นกิจกรรมที่สานต่อจากกิจกรรม อลิอันซ์ อยุธยา Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รูปแบบในการจัดงานในปีนี้ เป็นแบบ New Normal มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 90 คน เพื่อรักษาระยะห่าง และได้กำหนดทางเข้า-ออก ไม่สวนทางกัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน ลดการสัมผัสด้วยการชำระค่าสินค้าโดยการสแกน QR Code เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ

ด้วยงานการกุศล “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Market ชวนผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ทั้งฝ่ายขาย ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญ ออกร้านจำหน่ายอาหาร เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สินค้าเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ชมนิทรรศการการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน กิจกรรม Workshop ทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร รายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ โครงการรักษ์อาหาร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยมอบความสุข ความรู้ ให้กับทุกภาคส่วน รวมไปถึงมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ โครงการรักษ์อาหาร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน

และเรายืนยันที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆ” พัชรา กล่าวทิ้งท้าย

tpw