nulled wordpress themes wordpress nulled themes

พช.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอปากเกร็ด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

ถูกเปิดอ่าน 106 ครั้ง

พช.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอปากเกร็ด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมใจจัดกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” เดินหน้าน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ สมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ญาณิพัชญ์ ศรีโคตร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด) พสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ นางศิริ กูบฉิม เจ้าของพื้นที่ต้นแบบฯ และผู้นำองค์กร/ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรวมพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทย ในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท มุ่งสร้างสรรค์ความดี และความสมัครสมานสามัคคีของปวงชนชาวไทย โดยการร่วมกันดำเนินกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ได้แก่ ต้นพิกุล และ ต้นทองอุไร พร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ สำหรับนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่ของตนเอง

ในโอกาสนี้ นายอำเภอปากเกร็ด และพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบโปสการ์ดภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจแห่งความหวัง” ให้แก่ ศิริ กูบฉิม ซึ่งเป็นผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว

จากนั้น พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอปากเกร็ด ได้เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม “ความต่อเนื่องคือพลัง” เยี่ยมชมแปลงผัก ที่ได้มีการดำเนินการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 ชนิด
2) กิจกรรม “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” มีการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน และจัดการผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยจำหน่ายหรือแปรรูป และมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักให้กับผู้สนใจ โดยมีฐานการเรียนรู้ในด้านเกษตรต่าง ๆ อาทิ การเพาะเห็ดโคนน้อย, การปลูกผักสวนครัว นอกจากนี้ ยังมีการเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกบัว ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) กิจกรรม “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีการจัดทำถังหมักรักษ์โลก เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ บำรุงต้นไม้ และพืชผักสวนครัวต่อไป 4) กิจกรรม “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” มีการคิดนวัตกรรมอาหารรักษ์สุขภาพ 3 เมนู ได้แก่ ยำสายสวรรค์ (วัตถุดิบหลัก คือถั่วฝักยาว และถั่วลาย), มะละกอผัดไข่สูตรคุ้งน้ำวน และเทพพนมแปลงกาย (วัตถุดิบหลัก คือ หัวปลี) 5) กิจกรรม “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผัก มีการรวบรวมพันธุ์ผัก ไว้สำหรับแบ่งปันระหว่างกัน โดยถือโอกาสนี้ แจกพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมนำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน

tpw