nulled wordpress themes wordpress nulled themes

อย. ชวนเป็นเพื่อน Line @FDAThai ได้ความรู้ ได้ส่วนลดซื้อสินค้าสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่

ถูกเปิดอ่าน 121 ครั้ง

อย. หวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี เชิญชวนผู้บริโภคเป็นเพื่อนกับ Line : @FDAthai เป็นคู่คิดที่ติดตัวไปได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นแหล่งความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย พร้อมจับมือบิ๊กซีแจกโค้ดส่วนลดซื้อสินค้า “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ปลอดภัยผู้รับ เริ่มตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพออกวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย และมีการโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณในด้านต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อกลั่นกรองให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสร้างเครื่องมือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทันเหตุการณ์ ซึ่ง Application Line: @FDAthai เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีชุดข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การตรวจสอบเลข อย. ตรวจเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่ควรเช็กให้ชัวร์ ก่อนที่จะแชร์ และข่าวสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเป็นประจำ และเนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ อย. ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งมอบความสุขด้วยการแจกโค้ดส่วนลดแก่ผู้ที่เป็นเพื่อนกับ Line : @FDAthai ในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นของขวัญปีใหม่ โดยซื้อสินค้าออนไลน์ครบ 1,000 บาท รับส่วนลด 100 บาท/1 ใบเสร็จ อย. จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคเป็นเพื่อนกับ Line : @FDAthai นอกจากจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการให้ของขวัญที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากให้ความร่วมมือในการจำหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในการซื้อขอให้เลือกกระเช้าที่มีการห่อหุ้มและอยู่ในสภาพดี มีการแสดงฉลากรวมบอกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซึ่งมีให้เลือกเป็นจำนวนมากถึง 11 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป รวม 2,017 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

tpw