nulled wordpress themes wordpress nulled themes

คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ มอบหมวกนิรภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับปีใหม่

ถูกเปิดอ่าน 88 ครั้ง

นายเชิดชัย ทองกุนา (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มอบหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 100 ใบ ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งตัวแทนครูจาก ร.ร. วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงาน คปภ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ(กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ. สำนักงาน คปภ.

tpw