Best nulled wordpress themes, nulled themes 2021, wordpress nulled themes 2021 for blog and news You Should Consider Using

แอกซ่าชวนคนไทยใส่ใจคนที่รักกับ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง เจอแล้วจ่าย ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้

ถูกเปิดอ่าน 68 ครั้ง

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ผู้ป่วยและครอบครัวส่วนใหญ่อาจไม่ทันตั้งตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากไม่ได้มีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมด้านการเงินที่ดี ที่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงและเข้ามาอย่างกะทันหัน อาจต้องใช้เงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินออมที่เก็บหอมรอมริบมาเป็นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระทางการเงิน จนทำให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวอาจเกิดความเครียดได้

นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ แอกซ่าขอส่งมอบความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ด้วยแผนประกันสุขภาพ ‘แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์’ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและลงตัว ทั้งทางเลือกในการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง และช่วยวางแผนการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ แอกซ่าได้เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของแอกซ่าได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว”

แผนประกันสุขภาพ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยตามแผนประกันที่เลือกซื้อทันทีสูงสุดถึง 900,000 บาท  และยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่เกิน 25,000 บาท โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท สมัครง่ายผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมลทันทีหลังจากชำระเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” รวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มเมื่อซื้อ ประกันมะเร็งออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อแอกซ่าประกันภัยผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 0-2118-8111 กด 4, เว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th/axa-smartcare-cancer, เฟซบุ๊กแอกซ่าประเทศไทย https://www.facebook.com/AXAThailand/ และไลน์แอกซ่า @AXAThailand