Best nulled wordpress themes, nulled themes 2021, wordpress nulled themes 2021 for blog and news You Should Consider Using

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ขายประกันสุขภาพผ่านแบงก์ ชูจุดเด่นคุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุด 25 ล้านบาท

ถูกเปิดอ่าน 75 ครั้ง

นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายพันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์เชิงกลยุทธ์ เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” พัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้าน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคารให้ครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพ ส่งสัญญาเพิ่มเติม ‘เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้’ ชู 3 จุดเด่น ‘เหมา เบิ้ล คุ้ม’ ขายผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เน้นเติมเต็มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพได้มีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ตรงตามความต้องการ ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 25 ล้านบาท หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง1 รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 2 เท่าต่อเนื่องรวม 4 ปีกรมธรรม์2 พร้อมคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก3 โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 4 แผน ตามไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจของธนาคาร ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาที่ให้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1333 หรือ 0 2645 5555 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/AIAHealthHappy

หมายเหตุ:

1 เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

2 โรคร้ายแรง หมายถึงโรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

3 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับแผนประกันวงเงินความคุ้มครอง 25 ล้านบาท

4 ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดรวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง