nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็ก ในโครงการ “เมืองไทยส่งความสุขสู่สังคม”

ถูกเปิดอ่าน 118 ครั้ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนวรพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองปอม โรงเรียนเทศบาล 3 โสภณพิทยาคุณานุสรณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และโรงเรียนสิงหนคร วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ในโครงการ “เมืองไทยส่งความสุขสู่สังคม” เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเข้ารับมอบหมวกกันน็อค ณ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคหาดใหญ่

tpw