nulled wordpress themes wordpress nulled themes

MTL กวาดเบี้ยปี ’61 ถึง 94,467 ลบ. ชู “MTL Everyday Life Partner”

ถูกเปิดอ่าน 105 ครั้ง

เมืองไทยประกันชีวิต กางแผนปี 62 ชูกลยุทธ์หลัก “MTL Everyday Life Partner” หวังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความยั่นยืนด้านนวัตกรรม พร้อมโชว์ผลงานปี 61 กวาดเบี้ยรับรวม 94,467 ล้านบาท

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 94,467 ล้านบาท ซึ่งแบบประกันคุ้มครองชีวิต โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 63% และแบบประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพอยู่ที่ 40% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับใหม่ 22,773 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป 71,694 ล้านบาท

สำหรับในปี 2562 นี้บริษัทตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรกประมาณ 28,000 ล้านบาท เติบโตที่ 26% โดยแบบประกันคุ้มครองชีวิตจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 63% ส่วนแบบประกันคุ้มครองสุขภาพมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 76% ขณะที่แบบประกันควบการลงทุนเติบโต 96% ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่กว่า 480,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า ที่อยู่กำไรอยู่ที่ 8,600 ล้านบาท ในขณะที่ผลตอบแทนบริษัทสามารถทำได้อยู่ที่ 18,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4% อย่างไรก็ตามในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4% ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนในการลงทุนจาก พันธบัตร 85% และที่เหลืออีก 15% จะเป็นการลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็นตามกฏของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สาระ กล่าวว่า ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความยั่งยืนในด้านนวัตกรรม ผ่านนโนบายหลัก”MTL Everyday Life Partner”โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยแนวคิดแบบ Outside ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาแบบประกันชีวิตและสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“หัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในปี 2562 นี้ เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยยึดหลักในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางภายใต้ปัจจัยแวดล้อมใหม่ๆ บริษัทจึงได้ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมปรับภาพลักษ์สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย พร้อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแบบเฉพาะตัว ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเราจะมีการเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นคง ด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล”สาระ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเดินหน้าทำการตลาดแบบหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่องทางตัวแทน ที่บริษัทมีแผนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้ออกแบบทางการเงินที่สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ส่วนการขายผ่านช่องทางธนาคาร โบรคเกอร์ การขายประกันออนไลน์ โดยมุ่งขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการที่ทันสมัย รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะยกระดับของการให้บริการภายใต้โครงการ”MTL Smile Service”ที่ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าในทุกด้าน ประกอบไปด้วย MTl Care , MTL Smile Tech , MTL Smile Touch และ เมืองไทย Smile Club เพื่อเป็นการสร้างบริการที่ครบวงจร รวมไปถึงการผนึกพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิเช่น เครือข่ายสถานพยาบาล พันธมิตรในกลุ่มสตาร์ทอัพด้านอินชัวร์เทค หรือ Health Tech ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างมาให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

tpw