nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เซ็น MOU ขายประกันยูนิตลิงค์ผ่าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ถูกเปิดอ่าน 123 ครั้ง

ปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขายแบบประกัน “YOUR Choice” ซึ่งเป็นแบบประกันยูนิตลิงค์ของบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ผ่านช่องทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยได้รับเกียรติจาก บินายัค ดุตตา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่าย กลุ่มเอฟดับบลิวดี กฤต จิตรนภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ และ ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารผลิตภัณฑ์การออม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารให้มีความหลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

tpw