nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ปพน” ยิ้มกระแสตีกลับ คอลดาต้า!! ดัง ยอดขายโตรับปีใหม่

ถูกเปิดอ่าน 479 ครั้ง

ชาวคิงส์เฮิร์บฯ ยิ้มรับกระแสตีกลับคอลดาต้าหลังจากตรวจพิสูจน์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่พบสารอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นสมาชิกผู้บริโภคสร้างยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดอาณาจักรคิงส์เฮิร์บไร่พลูทองจัดงานเลี้ยงประจำปีสมาชิกร่วม 1,500 คน

 ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการ คอลดาต้าของบริษัทอย่างหนัก โดยที่ยังไม่ได้มีผลตรวจพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกเกิดความไม่มั่นใจในการทำธุรกิจ แต่หลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.) และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์คอลดาต้าแล้วไม่พบสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่พบสารที่ทำให้ผู้บริโภคตาบอด

ช่วงที่เกิดวิกฤติตอนนั้นเราได้นำผลิตภัณฑ์ในลอตเดียวกันที่เกิดปัญหาขึ้น มีการนำไปตรวจว่ามีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ผลปรากฏว่าการตรวจสอบไม่พบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ในช่วงนั้นยอดขายของบริษัทตกลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคแห่นำสินค้ามาคืนบริษัทเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าจากที่มียอดขาย 100% ลดลงเหลือเพียง 20% และก็มีสมาชิกบางส่วนที่เกิดความไม่มั่นใจในบริษัทย้ายไปทำธุรกิจอื่น แต่หลังจากนั้นก็เกิดกระแสตีกลับเมื่อการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์คอลดาต้าของเรา ทำให้เราสามารถกล้าพูดได้เต็มปากว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในตอนนั้นที่เรามีการจ่ายเงินเยียวยาไป 800,000 บาท เนื่องจากอยากจะยุติปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะการที่สมาชิกไปแนะนำให้ใช้หยอดตานั้นผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท

สำหรับภาพรวมในปีที่ผ่านมาถ้าไม่รวมเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว มียอดขายลดลงประมาณ 5-10% จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์คอลดาต้าที่มีปัญหาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน แต่หลังจากที่มีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์คอลดาต้าของหน่วยงานภาครัฐออกมาเมื่อเดือนธันวาคม พบว่าไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นของสมาชิกและผู้บริโภคกลับคืนมา และมียอดขายเพิ่มขึ้นมาเท่าตัว ส่งผลให้ยอดขายในเดือนมกราคมของปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้การที่บริษัทได้ร่วมกิจกรรมในการนำผลิตภัณฑ์คอลดาต้าให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุเป็นเวลากว่า 4 ปี คิดเป็นงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ที่ใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วได้ผลดีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 สำหรับการเปิดอาณาจักรคิงส์เฮิร์บฯ ไร่พลูทองในครั้งนี้ เป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน นับว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงครั้งแรกของบริษัท และเป็นครั้งแรกที่จัดในสถานที่ของเราเอง สมาชิกมีความรู้สึกแฮปปี้มีความสุข การจัดงานของเรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เน้นการสร้างความผูกพัน สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก โดยงานเลี้ยงปีใหม่จะมีการจัดขึ้นปีละครั้ง แต่หลังจากที่เรามีพื้นที่ของเราเอง เรามีแนวคิดร่วมกับสมาชิกจะมีการจัดงานขึ้นปีละ 2 ครั้งนับจากนี้ไป

 

 

tpw