nulled wordpress themes wordpress nulled themes

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 117 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ถูกเปิดอ่าน 120 ครั้ง

วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 117 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และกัลยาณมิตรธรรม กราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งนิมนต์พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

tpw