nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ศรีไทย เน็ทเวิร์ค” ฉลอง 10 ปี “บิ๊กสนั่น” โชว์ LATERAL PlUS โตยั่งยืน

ถูกเปิดอ่าน 301 ครั้ง

ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ฉลองครบรอบ 10 ปี การเปิดดำเนินธุรกิจ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ทศวรรษที่ 2 ออกแบบระบบ Lateral Plusเชื่อมต่อ 2 ธุรกิจ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค-ศรีไทย ไดเร็คเซลส์ เพิ่มทางเลือกสร้างความมั่นคงให้นักธุรกิจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่CHLORO C และผลิตภัณฑ์ EDENTEE REVIVE รุกตลาดปีหมูทอง

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายการเพิ่มศักยภาพของ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ที่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความแข็งแกร่ง โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ยังคงยึดมั่นกับวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานให้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจของคนไทยให้กว้างไกล พร้อมนำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมคุณภาพของคนไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจ คนไทยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา และ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ได้เตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ได้อย่างมั่นคง

“เราได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการทำธุรกิจ สามารถมองเห็นถึงข้อได้เปรียบและความเป็นไปได้สูงถึงโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจ ประกอบกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค มีการปรับตัวในทิศทางใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความกระชับขององค์กร และมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเอาข้อได้เปรียบที่มี 2 ระบบธุรกิจ ทั้งแบบ MLM และแบบ SLM ภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้นำและผู้ร่วมธุรกิจในการทำงาน ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสนใจเข้าร่วมธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับความโดดเด่นของ 2 ระบบธุรกิจ ทั้ง ศรีไทย เน็ทเวิร์ค และ ศรีไทย ไดเร็คเซลส์ ที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องโครงสร้างทางธุรกิจของทั้งสองระบบ โดยมีการออกแบบระบบการทำงาน Achievement Platform ที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการตลาดแบบผสมผสานกันระหว่างธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจออฟไลน์ (O2O) เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภายใต้แนวทางแบบ Lateral Integration ที่จะผสานคุณค่าด้านการตลาด การขายและการสร้างเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบเคียงค่ใู น 2 ระบบธุรกิจ ในลักษณะ Parallel Approach แต่ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นของแต่ละธุรกิจที่เป็นอิสระต่อกัน

“การออกแบบระบบ Lateral Plus เป็นระบบการเชื่อมกันของ 2 ธุรกิจดังกล่าวอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการออกแบบช่องทางการตลาด และการขายเชิงสร้างสรรค์ (Creative Channel Design) เพื่อตอบโจทย์ผู้สนใจที่รักในการเป็นนักธุรกิจอิสระและมีความนิยมในเรื่อง Creative Management ที่จะช่วยให้สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ระบบ Lateral Plus จึงเป็นวิถีทางใหม่ในตลาดขายตรงที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดเป็นทางเลือกนอกกรอบ และมีอิทธิพลต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของผู้ร่วมธุรกิจในยุค Creative Economy นอกจากนี้บริษัทยังมีการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ 2 รายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CHLORO Cและผลิตภัณฑ์ EDENTEE REVIVE รุกตลาดในปีนี้เพิ่มอีกด้วย”

tpw