nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ซัคเซสมอร์” ตั้งบริษัทมหาชน ชู Success University จิ๊กซอว์ความสำเร็จ

ถูกเปิดอ่าน 435 ครั้ง

“ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์” ผลักดันธุรกิจติดลมบนจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป็นบริษัทมหาชนสร้างยอดขาย 6 ปี รวมกว่า 8,812 ล้านบาท เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง เตรียมขยายตลาดเพิ่มในมาเลเซีย-สิงคโปร์ เดินหน้าโรดแมปผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก ชูระบบพัฒนาคน “Success University” ปั้นคนสู่ความสำเร็จ

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ได้เข้าจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) เป็นบริษัทมหาชนเพื่อตอกย้ำพันธกิจการเปิดดำเนินธุรกิจเครือข่ายที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้คนให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการจดทะเบียนบริษัทมหาชนในครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะระบบบัญชีของบริษัทใช้งบลงทุนกว่า 25 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจและเป็นการยกระดับการบริหารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี บริษัทสามารถทำยอดขายรวมกว่า 8,812 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายภายในประเทศ 1,398 ล้านบาท ส่วนตลาดในต่างประเทศมียอดลดลง 22% ซึ่งมีปัจจัยกระทบจากการหยุดดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา

ส่วนกลยุทธ์ในปีนี้บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงผ่านการกำกับดูแลในการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนธุรกิจให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบพัฒนาคนให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพสูงและราคายุติธรรม นอกจากนี้บริษัทยังคงมีแผนที่จะเข้าไปขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดไปแล้วในหลายประเทศ เช่น สปป.ลาว, กัมพูชา, เมียนมา, เวียดนาม และกำลังจะขยายธุรกิจเพิ่มไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะใช้วิธีทางการตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโต

ด้าน นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก ภายใต้แนวคิด “2019 Leading The Sustainable Success Way” ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้คน เปลี่ยนแปลงชีวิต ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1.Create a Sustainable Success Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน 2.Create Achieving Breakthrough Processes สร้างระบบขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนที่คาดหวังผลได้ 3.Intensive People Development พัฒนายกระดับบุคลากรอย่างเข้มข้น 4.Fit for Growth การเติบโตอย่างเข้มแข็งจากทุกส่วน และ 5.More Innovative Products & Customer Segment Management เพิ่มสินค้านวัตกรรมและการบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งระบบพัฒนาคน Success University มหาวิทยาลัยแห่งความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการออกแบบระบบการเรียนรู้และหลักสูตรการพัฒนาคน จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในช่วงวัยทำงานและวัยเกษียณได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรชุดความคิดและภาวะผู้นำ (Mindsets & Leadership) 2.หลักสูตรความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน บริหารคน บริหารการเงินและการบริหารชีวิตให้มีประสิทธิผล (Fundamental for Sustainability Success) และ 3.หลักสูตรด้านชุดทักษะ (Skill Sets) มุ่งเน้นไปทางด้านทักษะการนำเสนอ การขาย การแก้ปัญหาเฉพาะ การตั้งคำถาม การประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรด้วยหลักการผสมผสานระหว่าง Insight Out และ Outsight In คือ การยึดมั่นในความเป็นแก่นแท้ DNA ของซัคเซสมอร์ ที่มีจุดมุ่งหมายในการอยู่เพื่อ “พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน” และ Outsight In คือ การรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ตลาดภายนอก เพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจที่มากพอเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนข้อเสนอเชิงคุณค่า สามารถเป็นผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนได้

“ด้านบทบาททางสังคมซัคเซสมอร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม เพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดดียิ่งขึ้น ผ่านโครงการ CSV ซึ่งมีการจัดโครงการในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 10 ครั้ง เน้นการให้การบริการทางการเเพทย์ เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วย การถอนฟัน บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า บริการวัดสายตา พร้อมทั้งการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าห่ม อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย บริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชนบท” นพ.สิทธวีร์ กล่าวสรุป

 

tpw