nulled wordpress themes wordpress nulled themes

มอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ศึกษาศาสตร์พระราชา

ถูกเปิดอ่าน 116 ครั้ง

วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ดร.ปนีตา นิตยาพร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมศิษย์เก่าเอเอฟเอส (TRAFS) ร่วมมอบหนังสือทรงคุณค่า มรดกแห่งแผ่นดิน (87 เล่ม) ประกอบด้วยหนังสือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ หนังสือธรรมะ และหนังสือจิตวิทยาสำหรับเด็ก มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

tpw