nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เตรียมตัว! ก่อนสมองกลยึดโลก 5 ขั้นตอนเพื่อไม่ให้ AI ฆ่าคุณ

ถูกเปิดอ่าน 238 ครั้ง

ยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีถูกแทนที่ และเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) กับการนำเครื่องจักรมาพัฒนาให้มีความเฉลียวฉลาดเหมือนกับมนุษย์นั้นกำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก เพื่อมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ สำหรับในประเทศไทยนั้น AI ได้ถูกพัฒนาไปไกลชนิดที่หลายคนนึกไม่ถึง โดยบางอุตสาหกรรมมีโรงงานที่ได้นำ AI มาใช้ในกระบวนการผลิตทั้ง 100% แล้ว ขณะที่บางสายงานได้ทำการศึกษา พัฒนา และเตรียมที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า AI จะครองโลกที่อาจทำให้มนุษย์สายพันธุ์ทำมาหากินต้องลำบากเหนื่อยหลายเท่าตัว

ข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน AI ว่าประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับนานาประเทศที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ความก้าวหน้าของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนหลายธุรกิจอุตสาหกรรม

เปิด 13 อาชีพสมองกล AI แทนที่
ดังนั้น จึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ AI จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในหลายธุรกิจของไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับลดพนักงานตามมาใน 13 อาชีพที่จะถูกสมองกล AI เข้ามาเสียบแทน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมีการนำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต ความจำเป็นในการว่าจ้างพนักงานจึงลดลง 2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3.ธุรกิจการเงิน คาดว่าทุกธนาคารต่างลงทุนใช้ AI เพื่อบริหารบิ๊กดาต้านำมาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์บริการลูกค้าที่โดนใจ 4.Call Center พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไป 5.พนักงานบัญชี การเก็บรายรับ รายจ่าย การลงบัญชี จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล AI ช่วยคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนให้พนักงาน 7.พนักงานต้อนรับ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและระบบการลงตารางสามารถแทนที่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับได้เป็นอย่างดี 8.พนักงานขายโฆษณาปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมไปเป็นสื่อดิจิทัลมากขึ้น ในอนาคตพนักงานขายโฆษณาจึงมีความจำเป็นลดลง 9.พนักงานพิสูจน์อักษร 10.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หลายๆ องค์กร 11.พนักงานขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันก็สามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง 12.คนเดินหนังสือ, พนักงานส่งของ อาจจะถูกแทนที่ด้วยโดรนหรือ และ 13.นักวิจัยการตลาด อนาคตจะรองรับด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่าและง่ายกว่า

CEO ขายตรงให้แง่คิด 5 ขั้นตอนไม่ให้ AI ฆ่าคุณ

ปัจจุบันแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เป็นกลไกสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และการตลาดยุคใหม่ได้ อาจสร้างความหวั่นวิตกเกิดขึ้นกับใครหลายคนและกลัวการตกงาน แต่ก็ยังพอมีเวลาได้เตรียมตัว
ที่ทันกาล เพื่อพลิกวิกฤติเป็นโอกาสผ่าน “5 ขั้นตอนการเตรียมตัว เพื่อไม่ให้ AI ฆ่าคุณ” โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้…

1. เลือกอาชีพให้ถูกต้องมีอาชีพอยู่ 3 ประเภทเท่านั้นที่ AI ทดแทนไม่ได้ นั่นก็คือ นักพัฒนา AI ผู้บริหารระดับสูงและอาชีพที่ทำให้มนุษย์รู้สึกดีจากการเกี่ยวข้องกับคน แน่นอนว่ายุค AI นักพัฒนา AI ก็ต้องอยู่ได้ ผมก็จะไม่พูดถึง มาว่ากันถึงอีก 2 ประเภทงานดีกว่า ในแต่ละองค์กรยังจำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูง เพื่อการวางกลยุทธ์องค์กรการกำกับทิศทาง การบริหาร AI ให้ทำงาน และการสรุปประเมินผลของธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนอาชีพที่ทำให้มนุษย์รู้สึกดีนั้น เป็นกลุ่มอาชีพที่นำเสนอสิ่งของที่ต้องใช้ความสามารถในการโน้มน้าวผู้คน เช่น นักขายสินค้าเติมเต็มชีวิตนักจิตวิทยา และนักจัดกิจกรรมที่ทำให้มนุษย์ส่งอารมณ์เชื่อมต่อมนุษย์ได้ 2. ใส่ความเชื่อเต็มร้อยว่า คุณสามารถปรับตัวอยู่กับยุค AI ได้อย่างดีโลกใบนี้มีการเปลี่ยนยุคสมัยมาโดยตลอด และมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวอยู่ได้ เริ่มตั้งแต่ยุคหิน ที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า ยุคล่าสัตว์ ยุคปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์กินเอง ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคเทคโนโลยีและยุคดิจิทัล นี่กำลังจะเข้ายุค AI ก็ขอให้อย่าถึงกับเป็นกังวลจนสติแตกให้เชื่อมั่นว่ามนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดกันทุกคน เพียงแต่เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่อยู่รอด เราต้องการอยู่ได้อย่างยอดเยี่ยม จึงต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 3. กรณีเลือกเส้นทางเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเริ่มจากภาพฝันของการเป็นคนคนนั้นใส่ความเชื่อเข้าไปเหมือนเชื่อว่าคุณผูกเชือกรองเท้าได้ จากนั้นวางเป้าหมาย และวิธีการพัฒนาความสามารถ ตั้งแต่ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ การตลาด การขาย การบริหารองค์กร การบริหารข้อมูลข่าวสาร การบริหารการเงิน ความเข้าใจงบการเงิน ภาวะผู้นำ การสื่อสาร และความเข้าใจระบบ AI ที่เกี่ยวข้อง 4. กรณีเลือกอาชีพที่ทำให้มนุษย์รู้สึกดี เมื่อไรก็ตามที่มนุษย์อยู่กับวัตถุที่ไม่ใช่คนในสัดส่วนเวลาที่มากขึ้น ในส่วนลึกมนุษย์จะขาดความรู้สึกภาคภูมิใจ จึงเป็นช่องว่างที่คุณสามารถเข้าไปเติมเต็มได้ จากการนำเสนอสินค้าที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจและสมดุลความเป็นมนุษย์ การแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และการสร้างวัฒนธรรมกลุ่มย่อย อาชีพประเภทนี้ได้แก่ นักขาย นักสร้างเครือข่าย นักจัดกิจกรรมและนักจิตวิทยา ซึ่งต้องพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา การนำเสนอ การขายการสื่อสาร การจัดกิจกรรม ความเข้าใจมนุษย์ การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ 5. เรียนรู้ไป หาโอกาสลองทำไปเพื่อวัดความยืดหยุ่นไม่มีวิธีการเตรียมตัวที่ดีไปกว่าเรียนรู้ไปลงมือทำไปโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่ยังไม่โดนบีบรัด คือ เดี๋ยวนี้ เพราะเมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยนตามให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นคุณอาจถูกฆ่าได้ ทุกการเติบโตนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวคุณความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม คือ กลยุทธ์ที่ดีในการสร้างชีวิต คุณต้องเอาชนะความอึดอัดคับข้องใจในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง จนคุณสามารถขยายตัวไปสู่ความสามารถอีกระดับที่กลายเป็นธรรมชาติใหม่ของตัวคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนที่เอาชนะการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยได้ทั้งหมดนี้คือ “5 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ AI ฆ่าคุณ” ที่เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะยังคงเป็นผู้ชนะต่อไป Yes! We Can

tpw