nulled wordpress themes wordpress nulled themes

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นั่งเก้าอี้นายกสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยไทยติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 สมาชิก เทคะแนน ท่วมท้น สานต่อนโยบาย

ถูกเปิดอ่าน 216 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมสมาชิกฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนเลือก นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยไทยต่ออีกสมัยด้วยผลงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาและการปรับนโยบายของสมาคมฯ ให้เข้ากับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทยในปัจจุบัน พร้อมลั่นนโยบายยกระดับมาตรฐานนายหน้าประกันภัยไทยด้วยการวางตัวเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย พร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำกฎหมายใหม่ แชร์ข้อมูลสถิติ รวมทั้งการรับรองตัวตนของนายหน้าประกันภัย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของนายหน้าประกันภัยได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ www.tiba.or.th ครบจบในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อประกันผ่านนายหน้าประกันภัยมากขึ้น ลดปัญหานายหน้าเถื่อนที่สร้างปัญหาให้กับสมาชิกและวงการประกันภัยไทยนอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ จัดอบรมสัมมนาตลอดทั้งปี โดยมีสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็น Partner ในการให้ความรู้ทั้งนี้รวมถึงนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurer) ด้วยมุ่งสร้างคนกลางคุณภาพ ปัจจุบันจึงมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 โบรคเกอร์แล้ว

 

 

 

tpw