nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เตือนหลอกลงทุน “ธุรกิจกัญชา” อ้างทำกำไรให้ผลตอบแทนสูง

ถูกเปิดอ่าน 340 ครั้ง

ป.ป.ส. ห่วงประชาชน เตือนหลอกลงทุนธุรกิจกัญชา ระมัดระวังการถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าสามารถทำกำไรได้จำนวนมาก ย้ำ!! ผู้ที่จะได้รับอนุญาตปลูกหรือผลิตกัญชา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ โดยขณะนี้ไฟเขียวเพียง 2 หน่วยงาน คือ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากกระแสความแรงของการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด นับเป็นอีกหนึ่งขุมทรัพย์มหาศาลที่ใครต่างจับจ้องในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชา และทำให้หลายภาคส่วนตื่นตูมหวังเป็นเจ้าของสูตรเด็ดต่างๆ สกัดออกมาเป็นตัวยาอย่างถูกกฎหมาย

ขณะเดียวกันในมุมมืดมีกลุ่มผลิตและแอบขายตลาดใต้ดินมากมายอวดอ้างสรรพคุณใช้ในการรักษาโรค ซึ่งความโชคดีอาจเกิดขึ้นเฉพาะบางคนเท่านั้น แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพให้กับผู้ที่ใช้แบบผิดๆ จนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยเป็นเรื่องน่าห่วงอย่างมาก

นิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 “กัญชา” ได้รับการ
ผ่อนปรนให้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังคงควบคุมเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ประเภท 5 การปลูก ผลิต ขาย ต้องได้รับอนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์
การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและต้องได้รับอนุญาตจาก เลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ผู้ที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น กรณีที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่าวัดดังแห่งหนึ่ง ได้มีผู้ป่วยจำนวนมากเข้าขอรับน้ำมันกัญชาในรูปแบบแคปซูลนั้น ไม่สามารถกระทำได้ การยกเว้นโทษแก่ผู้ครอบครองเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีกัญชาในครอบครองอยู่เดิมเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ จะต้องแจ้งการครอบครองที่สาธารณสุขจังหวัด และต้องแจ้งภายใน 90 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 2562) โดยในกรณีดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอฝากเตือนผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อว่าสามารถ ซื้อ-ขาย กัญชาได้ทั่วไป หากต้องการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ วินิจฉัย หรือสั่งใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค ซึ่งจะได้กัญชาหรือสารสกัดที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่ได้รับ การฝึกอบรมและได้รับ
การรับรองจากกรมการแพทย์ หรือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ฝากเตือนประชาชนให้คิดอย่างรอบคอบ และระมัดระวังการถูกชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา โดยอ้างว่าสามารถทำกำไรได้จำนวนมากนั้น ขอเรียนว่า ผู้ที่จะได้รับอนุญาตปลูกหรือผลิตกัญชาได้นั้น จะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะต้องร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น และขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพียง 2 หน่วยงาน คือ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3 หรือ อย.1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

tpw