nulled wordpress themes wordpress nulled themes

โตเกียวมารีนฯ เดินหน้าโตอย่างแข็งแกร่ง ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,471 ล้านบาท

ถูกเปิดอ่าน 159 ครั้ง

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เผยผลประกอบการบริษัทปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,708 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,471 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 11% เผยผลประกอบการช่องทางตัวแทนจนถึงพฤษภาคม 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 752 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 182%

มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผยผลประกอบการบริษัทปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,708 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,596 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 5,113 ล้านบาท บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 9% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2560 โดยมีสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และช่องทางอื่นๆ ตามลำดับ

สำหรับ ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมาย เบี้ยประกันภัยรับรวม 7,471 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 11% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,700 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 5,771 บาท จนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2562 บริษัทมีผลผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,013 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 40% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปี 2561

อีกทั้งวางกลยุทธ์ในการบริหารเป็นแกนหลัก คือ “การส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” และ “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเข้มแข็ง” ซึ่งในปีนี้กำหนดให้เป็นปีแห่งการเติบโต โดยมี 3 แกนหลักของกลยุทธ์ ที่จะส่งเสริมการเติบโตนี้คือ1. เพิ่มความแข็งแกร่งของช่องทางการขายปัจจุบันโดยเฉพาะในช่องทางตัวแทน 2. เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการขาย และ 3. สร้างปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่วมมือกับ Digital Lab ที่ตั้งอยู่ในหลายภูมิภาค เพื่อนำเทคโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในประเทศไทย

ทางด้าน สมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผยผลประกอบการช่องทางตัวแทนจนถึงพฤษภาคม 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 752 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 182% (โดยแบ่งออกเป็นเบี้ยประกันภัยสามัญ 358 ล้านบาท เติบโต 42% และเบี้ยประกันภัยรับชำระครั้งเดียว (Single Premium) 394 ล้านบาท เติบโต 2,469%) และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 1,178 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,930 ล้านบาท เติบโต 47% โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,250 ล้านบาท (รายสามัญ) และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 4,113 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,363 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนตัวแทนเป็น 4,300 คน

“สำหรับช่องทางตัวแทนในปีนี้มีอัตราการเติบโตที่ดีมาก โดยปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จมีหลายองค์ประกอบ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความแข็งแกร่งของสถานภาพทางการเงินของบริษัท ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นพันธสัญญาระยะยาวที่บริษัทจะต้องส่งมอบผลประโยชน์กับลูกค้าให้ครบตามข้อกำหนดในสัญญา จากรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2561

จะพบว่าบริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) 745% ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 140% เรามีการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการที่ดี ที่ทำให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี โครงสร้างผลตอบแทนของตัวแทนเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน จากรายงานตัวเลขในงบกำไรขาดทุนปี 2561 จะพบว่าปัจจุบันบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 949 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 24,344 ล้านบาท

ในส่วน ผลิตภัณฑ์ ของโตเกียวมารีนประกันชีวิตมีความโดดเด่น และหลากหลายครอบคลุมทุกประเภททั้ง คุ้มครองตลอดชีพ สะสมทรัพย์ และบำนาญ นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง และอื่น ๆ ครบครันตามความต้องการของลูกค้า โดยทุกผลิตภัณฑ์มีการการันตีผลตอบแทน การฝึกอบรมพัฒนาตัวแทน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ การเสริมสร้างทักษะความรู้ในการเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่สอดรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนตรงไปตรงมา ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของตัวแทน ด้วยการสร้างตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ

tpw