nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 145 ปี กรมศุลกากร

ถูกเปิดอ่าน 170 ครั้ง

วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 145 ปี กรมศุลกากร และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์ แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการ “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” โดยมีกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร รับมอบ ณ กรมศุลกากร คลองเตย

tpw