nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิกฤติเศรษฐกิจ!! ถล่มขายตรงไทยร่วง-1.9% เข้าขั้นวิกฤติ !!

ถูกเปิดอ่าน 409 ครั้ง

วิกฤติเศรษฐกิจ!!
ถล่มขายตรงไทยร่วง-1.9%
เข้าขั้นวิกฤติ !! สมาพันธ์การขายตรงโลก WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) แจงผลการดำเนินงานปี 2018 เติบโต 1.2% ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมขายตรงไทยดิ่งลง -1.9%ส่วนทิศทางตลาดขายตรงทั่วโลกทรงหรือทรุด

tpw