nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ทร.ตลอดชีพ) จาก ไทยประกันชีวิต

ถูกเปิดอ่าน 373 ครั้ง

ในสถานการณ์ที่เทรนด์สุขภาพที่กำลังเป็นที่ตื่นตัวในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพและมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ค่ารักษาพยาบาลปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีประกันสุขภาพเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา มีทั้งโรคร้ายแรง โรคต่างๆที่เกิดใหม่แทบทุกวัน จะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงได้ ยิ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนคงต้องทำงานหาเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายตอนเจ็บป่วย การลงทุนกับการทำประกันสุขภาพเป็นอีกทางเลือกที่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน เลือกประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองและครอบครัว จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้น อย่าง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีผลิตภัณฑ์สร้างหลักประกันครอบครัว คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ทร.ตลอดชีพ) ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยกำลังตื่นตัวกับกระแสการดูแลสุขภาพและมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับประเด็นเรื่องค่าการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐในการสนับสนุนให้ประชาชนสร้างสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพให้กับตนเองในการให้สิทธิ์การนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ในปี 2562 ภาคธุรกิจจะมีความตื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

บริษัทจึงนำเสนอ ประกันสุขภาพ “สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรงตลอดชีพ” หรือ ทร.ตลอดชีพ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับการสร้างหลักประกันโรคร้ายแรงได้ยาวนานตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี และเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ยาวนาน บริษัทจึงจัดแพ็กเกจสัญญาประกันชีวิตหลัก และสัญญาเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของระยะเวลาคุ้มครอง และระยะชำระเบี้ยประกันภัย ในรูปแบบของ “แผนความคุ้มครอง ทร.ตลอดชีพ” ซึ่งประกอบด้วย แบบคุ้มธนกิจ99(N) 99/20 (ไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติม ทร.ตลอดชีพ

แผนความคุ้มครอง ทร.ตลอดชีพของไทยประกันชีวิต เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี เป็นแผนประกันที่ช่วยสร้างสวัสดิด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง โดยที่สามารถสร้างหลักประกันได้ยาวนานตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี และยังเป็นสินค้าที่เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกรณีที่สัญญาอื่นๆ ให้ความคุ้มครองไม่ทั่วถึงอีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น สวัสดิการจากสถานที่ทำงาน หรือกลุ่มลูกค้าที่มีสวัสดิการประกันสุขภาพ สัญญา ทร.ตลอดชีพ จะไม่ทับซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่ แต่เป็นการสร้างสวัสดิการเพิ่มเติม เนื่องจากหากตรวจพบโรคร้ายแรงจะมีการจ่ายเงินบางส่วนให้เบื้องต้น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบา ลหรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินของครอบครัว

นอกจากนั้น สัญญาเพิ่มเติม ทร.ตลอดชีพ จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงใน 3 กลุ่มโรค ประกอบด้วย กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งหมด 10 โรค และมีการจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลก่อนที่อาการจะมีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ หากมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยคืน

สวัสดิ์ กล่าวว่า นอกจากสินค้า ทร.ตลอดชีพ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงสำคัญ อาทิ กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในรักษาที่สูง และยังเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวถึงอายุ 99 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุขัยเฉลี่ยคนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งในครึ่งปีหลัง บริษัทยังมีนโยบายที่จะออกผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบใหม่มาเสริมทัพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในไตรมาสที่ 3

“การดูแลรักษาสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง การส่งเสริมจากภาครัฐในการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นับจากนี้ ธุรกิจจะมีการแข่งขันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพออกมาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค”

tpw