nulled wordpress themes wordpress nulled themes

SCB ปิดดีลขาย SCBLIFE ให้ FWD พร้อมสัญญาขายประกันผ่านแบงก์ให้ 15 ปี

ถูกเปิดอ่าน 188 ครั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดกำไรขาย SCB Life ภายในสิ้นปีนี้ เผยรอคณะกรรมการธนาคาร ผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุมัติ มั่นใจดีลนี้คุ้มค่ากว่า เหตุรับค่านายหน้าขายประกันดีกว่าทำธุรกิจประกันเอง เชื่อหนุนผลการดำเนินงานโตต่อเนื่อง แย้มมองหาซื้อธุรกิจเพิ่มเติม หวังต่อยอดบริการสนองลูกค้า

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งมีผลผูกพันเพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCB Life ให้แก่กลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD Group Financial Services Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านประกันชีวิตในเอเชีย ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 9.27 หมื่นล้านบาท ภายหลังการซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ ธนาคาร และ SCB Life จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว ธนาคารจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา และการเข้าทำรายการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

ปัจจุบันธนาคารถือหุ้นใน SCB Life 99.2% หรือ คิดเป็น 65.97 ล้านหุ้น ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ระหว่างการเริ่มต้นของกระบวนการซื้อขาย โดยในขั้นตอนต่อไป คือ การเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะอยู่ภายใน 30-45 วัน ก่อนที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป โดยคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถรับรู้รายได้ และ กำไรจากการขายในดีลดังกล่าวเข้ามาภายในปีนี้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้มั่นใจว่า การขาย SCB Life ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร เพราะที่ผ่านมา SCB Life สามารถสร้างกำไรให้กับธนาคารประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี และธนาคารประเมินแล้วว่า การขายธุรกิจดังกล่าวออกไปจะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีกว่าธนาคารทำเอง เนื่องจากยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับ FWD ตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมือ 15 ปี ซึ่งปัจจุบันรายได้ค่านายหน้า (คอมมิชชั่น) ที่ธนาคารได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ SCB LIFE มากกว่า ส่วนแบ่งกำไรของ SCB LIFE ทำให้ดีลดังกล่าวเป็นโอกาสการสร้างผลการดำเนินงานของธนาคารให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

“หลายปีที่ผ่านมาสินค้าของ SCB LIFE ไม่ได้ดีมาก และ ขายได้น้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ ซึ่งการขายประกันเราได้ 2 ทาง อย่างแรก คือ กำไร เพราะเราถือหุ้นในบริษัท และ อย่างที่สอง คือ ค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการขาย โดยการที่ขายให้กับ FWD เรามองเป็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ค่าคอมมิชชั่นในส่วนนี้ให้เยอะขึ้น และ เป็น Good Yield ที่จะทำให้ Earning ของธนาคารเติบโต”

ทางด้านฮวิน ทัน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้ประเมินว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุน เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตในไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโต ซึ่งปัจจุบันการถือครองกรมธรรม์ในไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น โดยตลาดในเอเชียที่มีการเติบโตที่ดี ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์

จากข้อมูลสมาคมประกันชีวิตไทย ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้  SCB LIFE มีเบี้ยรับรวม 17,297.9 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นเบี้ยปีแรก 2,315 ล้านบาท เบี้ยประกันรับปีต่อไป 12,504 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์เฉลี่ยอยู่ที่ 75% และ เบี้ยประกันรับแบบจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 2,478.9 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่อันดับที่ 5  ขณะที่บริษัท FWD มีเบี้ยรับรวม 8,973.3  ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นเบี้ยปีแรก 1,711.1 ล้านบาท เบี้ยประกันรับปีต่อไป 6,532.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์เฉลี่ยอยู่ที่ 83% และ เบี้ยประกันรับแบบจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 729.5 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่อันดับที่ 6

หลังการรวมกันของสองบริษัท คาดว่าทำให้เบี้ยรับรวม อยู่ที่ 26,271.2 ล้านบาท ขึ้นมาเป็นอันดับ 4 แซงบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต (KTAL) ที่ปัจจุบันอยู่อันดับ 4 โดยมีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 19,894.5 ล้านบาท และ อันดับ 3 คือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต(MTL) มีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 27,769.9 ล้านบาท

tpw