nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สุดยอดงานสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพสู่ความสำเร็จที่มากกว่า

ถูกเปิดอ่าน 156 ครั้ง

ซัคเซสมอร์ จัดงานสัมมนา “LIFT UP YOUR TRUE SELF” ชูจุดแข็งค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับนักธุรกิจตำแหน่ง New Gold & Up นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ที่ยังคงเน้นการฝึกอบรม เพื่อต่อยอดพลังแนวคิด การสื่อสาร และดึงศักยภาพที่มีนำออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตัวเอง

เป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับปีนี้ กับ สัมมนา “LIFT UP YOUR TRUE SELF” ที่ 2 ผู้นำแห่งซัคเซสมอร์ ส่งความตั้งใจที่จะมอบพลังเพื่อเป็นการสร้างทักษะที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้นำในแต่ละสายงาน พร้อมแชร์กลยุทธ์ปรับแผนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน มุ่งยกระดับความสำเร็จ พร้อมจุดประกายพลังความคิดและความสามารถ ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (WORA WANA) จ.ประจวบคีรีขันธ์

tpw