Browsing Tag

กสิกร

บลจ.กสิกรไทย แนะนำกลยุทธ์ลงทุนแบบ 4D เอาชนะความผันผวนทุกสภาวะตลาด สู้เศรษฐกิจโลกปี 62

บลจ.กสิกรไทย เปิดแผนการดำเนินงานปี 2562 มุ่งเน้นพัฒนาช่องทางลงทุนดิจิตอล ผ่านแอป K-My Funds และ K-My PVD รุกขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ ตั้งเป้าหมายยอดผู้ลงทุนผ่านดิจิตอลปีนี้ (Digital-based Users)…