Browsing Tag

จอยแอนด์คอยน์

New Normal ? ความปกติแบบใหม่ ที่ไม่ธรรมดาของ J&C

 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นอกจากจะสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแล้ว ยังถือเป็นวิกฤติที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้เปลี่ยนไปจากเดิม…