Browsing Tag

ซิกน่า

ซิกน่าเผยผลสำรวจฯ พบว่าคนไทยให้การตอบรับการทำงานจากที่บ้านในช่วงวิกฤตโควิด-19

ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนลมาร์เกตส์ ร่วมกับ บริษัท กันตาร์ (Kantar) เผยผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 ประจำปี 2563 ของซิกน่า(360 Well-Being Survey)  เกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (ชุดแรก)…

ซิกน่า ร่วมมือปกป้องคนไทย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ซิกน่า ร่วมมือปกป้องคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด–19) ที่มีแนวโน้มการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด…