Browsing Tag

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

คปภ. ย้ำหมุด “กลุ่มคนพิการ” ต้องเข้าถึงระบบประกันภัย ผนึกอุตสาหกรรมประกันภัยจัดคาราวานลงพื้นที่…

คปภ. ย้ำหมุด “กลุ่มคนพิการ” ต้องเข้าถึงระบบประกันภัย ผนึกอุตสาหกรรมประกันภัยจัดคาราวานลงพื้นที่ ให้ความรู้-รับฟังสภาพปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย ผ่านโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” เดินหน้าเชื่อมต่อสายด่วน คปภ.…

คปภ. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเร่งเพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)…

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่ “ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย” บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนง. คปภ. ภาค 7 ปรับวิธีการทำงานใหม่ในวิถี New Normal เน้นการคุ้มครองสิทธิด้านการประกันภัยให้ประชาชน พร้อมเร่งจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น…

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเป็นธรรม ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย…! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย...! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่ เปิดช่อง นำ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร • ปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ…

คปภ. เดินสายลงพื้นที่กระตุ้นเกษตรกรจังหวัดตาก เร่งทำประกันภัย ข้าวนาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี…

• เล็งพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ ผ่านโครงการ “Training for the Trainers" ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการคปภ.) เปิดเผยว่า…

คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบภัย กรณีมีการกราดยิงกลางใจเมืองโคราช

คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบภัย กรณีมีการกราดยิงกลางใจเมืองโคราช • เผยตรวจพบมีประกันภัยคุ้มครอง จึงเร่งบูรณาการเพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความสูญเสียและเดือดร้อนอย่างเต็มที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…