Browsing Tag

ดี คอนแทค

อย.เพิกถอน “ดี-คอนแทค” เตือน! หยุดใช้ระวังตาบอด

อย. จับมือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลวิชาการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารรักษาดวงตา สั่งเพิกถอนเลขสารบบอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดี-คอนแทค” 10-1-15456-5-0001 พร้อมขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณารักษาดวงตาอื่นๆ…