Browsing Tag

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนหน่วยดำเนินงาน ลงพื้นที่ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม อาทิ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, แอร์ออคิดส์, ทุ่งธรรมนา,…