Browsing Tag

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

มูลนิธิกรุงศรี โดย พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่…

กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2563

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2563…

อลิอันซ์ อยุธยา จัดคอนเสิร์ต New Way of LOVE เพราะรักไม่มีพรมแดน

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ศรีอยุธยาประกันภัย และ Rugby School Thailand จัดคอนเสิร์ต New Way of LOVE เพราะรักไม่มีพรมแดนครั้งแรกกับคอนเสิร์ตความรักหลากรูปแบบ สร้างสรรค์โดย หนึ่ง จักรวาล…