Browsing Tag

นันท์นภัส เกยุราพันธุ์

คดีแชร์แม่มณี ถอดบทเรียนความเสียหายพันล้าน สู่การพัฒนาระบบการป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์

จากห้วงรอยต่อปี 2562 – 2563 ปรากฏข่าวในคดีความผิดแชร์ลูกโซ่ที่โด่งดังมากเป็นประวัติการณ์ กรณีแชร์ลูกโซ่แม่มณี ซึ่งเป็นคดีที่สื่อมวลชนในประเทศให้ความสนใจ…