Browsing Tag

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

“ไทยประกันชีวิต” ต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run “Run To The World 2020” วิ่งขนานกับมาราธอนระดับโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันจริง รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม…

“ไทยประกันชีวิต” ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย กรณีกรมธรรม์ขาดผลหรือใช้สิทธิ์ APL สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63…

ไทยประกันชีวิต ลงนามโครงการนักรบเ​สื้อขาวสู้ภัยโควิด-1​9 ครั้งที่2

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท…

นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามและรับมอบสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม “โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” จาก ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)…