Browsing Tag

พรบ

“ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” เปิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดแถลงข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”(New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2564 ในการให้บริการประชาชน…
Read More...

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย มีความคุ้มครอง

### ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน WWW.THAIRSC.COM พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงกว่า 12,000 ราย ### ในช่วงเทศกาลสงกรานต์…
Read More...