Browsing Tag

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

สคบ.ร่วมมือภาคเอกชน จัดงานสัมมนา “ผู้ประกอบการไทยใส่ใจสังคมเพื่อผู้บริโภคที่ยั่งยืน”

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ พิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาผู้ประกอบการไทยใส่ใจสังคม เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน เป็นโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนัก…